CINTA TERLARANG

Bagian 1

SEBELUM MASUK PEMBAHASAN INTI; maka perlu diketahui bahwa cinta ada beberapa macam:

PERTAMA: CINTA IBADAH

Yaitu: Cinta yang mengharuskan adanya penghinaan diri dan pengagungan kepada yang dicintai, dan didalam hati orang yang mencintai terdapat adanya pemuliaan dan pengagungan terhadap yang dicintai yang menuntut adanya pelaksanaan terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya.

Cinta seperti ini harus dikhususkan bagi Allah semata. Inilah yang dinamakan dengan “Mahabbatullaah” (cinta kepada Allah).

Kalau cinta ibadah ini dipersembahkan kepada selain Allah, maka pelakunya terjatuh kedalam kesyirikan. Seperti yang Allah firmankan tentang orang-orang musyrik:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ…

“Dan diantara manusia ada orang yang menyembah tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-yang beriman sangat (lebih) besar cintanya kepada Allah…” (QS. Al-Baqarah: 165).

“Mahabbah Syirkiyyah” (cinta yang syirik) ini ada pada orang-orang yang beribadah kepada kubur orang-orang shalih atau wali-wali, juga terjadi pada sebagian pembantu (bawahan) kepada tokoh-tokoh atau atasan-atasannya.

[Lihat: “Al-Qaulul Mufiid” (II/44 dan 47-48) karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin -rahimahullaah-]

KEDUA: CINTA KARENA ALLAH

Yaitu: Cinta kepada apa-apa yang dicintai Allah dan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini temasuk kesempurnaan iman.

[Lihat: “Fat-hul Majiid” (hlm. 390) karya Syaikh ‘Abdurrahman bin Hasan Aalu Syaikh -rahimahullaah-]

Para ulama menjelaskan cinta jenis ini dalam pembahasan mereka tentang Al-Walaa’ dan Al-Baraa’.

Al-Walaa’ artinya: Penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang disukai dan diridhai Allah, berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan (keyakinan), dan orang.

Al-Baraa’ artinya: Penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai Allah, berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan (keyakinan), dan orang.

Dari sini kemudian kaitan-kaitan Al-Walaa’ dan Al-Baraa’dibagi menjadi empat

1- PERKATAAN, maka dzikir dicintai Allah, sedangkan mencela dan memaki dibenci Allah.

2- PERBUATAN; shalat, puasa, zakat, sedekah, berbuat kebajikan, dan mengerjakan sunnah-sunnah Rasul -shallallaahu ‘alaihi wa sallam- dicintai Allah sedangkan zina, minum khamr, berbuat syirik, dan berbuat bid’ah dibenci Allah.

3- KEPERCAYAAN (KEYAKINAN); iman dan tauhid dicintai Allah sedang kufur dan syirik dibenci Allah.

4- ORANG; orang-orang yang shalih, para nabi dan rasul dicintai Allah sedangkan orang-orang kafir, musrik, dan munafiq dibenci Allah.

[Lihat: Prinsip Dasar Islam (hlm. 221-223) karya Ustadz Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas -hafizhahullaah-]

Maka, masuk dalam kategori Cinta Karena Allah adalah Cinta kepada Rasulullah -shallallaahu ‘alaihi wa sallam-. Bahkan beliau harus kita cintai melebihi kecintaan kita kepada anak-anak kita, orang tua kita, bahkan seluruh manusia.

Rasulullah -shallallaahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

لَا يُـؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُـوْنَ أَحَبَّ إِلَـيْـهِ مِنْ وَالِدِهِ، وَوَلَدِهِ، وَالـنَّاسِ أَجْـمَعِـيْـنَ.

“Tidaklah beriman seorang diantara kalian hingga aku lebih dicintainya melebihi kecintannya kepada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia”.

[Muttafaqun ‘Alaihi: HR. Al-Bukhari (no. 15), Muslim (no. 44), Ahmad (III/275), dan An-Nasa-i (VIII/114-115), dari Shahabat Anas bin Malik -radhiyallaahu ‘anhu-]

Bahkan, demi sempurnanya kecintaan kita kepada Rasulullah -shallallaahu ‘alaihi wa sallam-, kita harus mencintai beliau melebihi kecintaan kita kepada diri sendiri.

Sebagaimana yang tedapat dalam kisah ‘Umar bin Al-Khaththab -radhiyallaahu ‘anhu-, yaitu sebuah hadits dari Shahabat ‘Abdullah bin Hisyam -radhiyallaahu ‘anhu-, ia berkata: “Kami mengiringi Nabi -shallallaahu ‘alaihi wa sallam-, dan beliau menggandeng tangan ‘Umar bin Al-Khaththab -radhiyallaahu ‘anhu-. Kemudian ‘Umar berkata kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam: ‘Wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku.’ Maka Nabi -shallallaahu ‘alaihi wa sallam- menjawab: ‘Tidak, demi (Allah) yang jiwaku berada ditangan-Nya, (hal itu belum cukup-pent) hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu.’ Lalu ‘Umar berkata: ‘Sungguh sekaranglah saatnya, demi Allah, engkau sangat aku cintai melebihi diriku.’ Maka Nabi -shallallaahu ‘alaihi wa sallam- bersabda: ‘Sekarang (engkau benar), wahai ‘Umar.’”

[Shahih: HR. Al-Bukhari (no. 6632)]

Akan tetapi, “barangsiapa mengklaim (mengaku) cinta kepada Nabi -shallallaahu ‘alaihi wa sallam- tanpa mutaaba’ah (mengikuti sunnah beliau-pent), dan tanpa mendahulukan perkataan beliau dari perkataan selain beliau, maka dia telah berdusta (dalam pengakuannya). Sebagaimana firman (Allah) -Ta’aalaa-:

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

“Dan mereka (orang-orang munafik) berkata, “Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul (Muhammad), dan kami menaati (Allah dan Rasul).” Kemudian mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.” (QS. An-Nuur: 47).

Maka (dalam ayat diatas), Dia (Allah) menafikan (meniadakan) keimanan dari orang yang berpaling dari ketaatan kepada Rasul -shallallaahu ‘alaihi wa sallam-.”

[Fat-hul Majiid (hlm.386-387) karya Syaikh ‘Abdurrahman bin Hasan Aalu Syaikh –rahimahullaah-]

Dan juga termasuk BUKTI cinta kepada Rasul -shallallaahu ‘alaihi wa sallam- adalah: “menolong Sunnah [perkataan, perbuatan, dan ketetapan] beliau, membela syari’atnya dan membantah orang-orang yang menentangnya, serta memerintahkan kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang mungkar (amar ma’ruf nahi munkar).”

[“Fat-hul Baari” (I/83-cet. Daarus Salaam) karya al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani -rahimahullaah-]

KETIGA: CINTA SECARA TABI’AT

Yaitu: Kecenderungan seorang manusia kepada sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya, seperti: seorang yang haus cinta kepada air minum, orang yang lapar cinta kepada makanan, orang yang mengantuk cinta kepada tidur, atau kecintaan seseorang kepada istri dan anaknya.

Maka kecintaan seperti ini -pada asalnya- adalah tidak tercela, bahkan bisa menjadi ibadah kalau diniatkan untuk ketaatan.

[Lihat: Al-Qaulul Mufiid (II/45-46) karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin -rahimahullaah-]

Rasulullah -shallallaahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

إِنَّـمَا الأَعْمَالُ بِالـنِّــيَّـاتِ وَإِنَّـمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَـوَى…

“Sesungguhnya amal-amal itu (tergantung) pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh (dari Allah) sesuai dengan apa yang diniatkannya…”

[Muttafaqun ‘Alaihi: HR. Al-Bukhari (no. 1) dan Muslim (no. 1907), dari Shahabat ‘Umar bin Al-Khaththab -radhiyallaahu ‘anhu-]

Sebaliknya, kecintaan seperti ini bisa tercela jika melalaikan dari berdzikir kepada Allah dan menyibukkan diri dari kecintaan kepada-Nya. Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- berfirman:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya.” Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik.” (QS. At-Taubah: 24).

Termasuk kecintaan yang tercela adalah kecintaan yang bisa memutuskan kecintaan kepada Allah atau menguranginya. Seperti seorang pria yang jatuh cinta kepada wanita yang tidak halal baginya -sebagaimana akan diluaskan pembahasannya-.

-ditulis oleh: Ustadz Ahmad Hendrix-