Profil Ma’had Khidmatussunnah Lampung

14980666_1846404135593882_7318928910810176517_n

    Pondok Pesantren Khidmatussunnah  adalah sebuah lembaga pendidikan yang berdiri di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung-Timur melalui yayasan Al Muttaqin yang didirikan oleh :

– Al.Ustadz Yazid Bin Abdul Qodir Jawas – hafidzohullahu ta’ala,

– Al.Ustadz Abdurrohman Attamimi – hafidzohullahu ta’ala,

– Al.Ustadz Aunur Rofiq Bin Ghufron– hafidzohullahu ta’ala

yang merujuk kepada Al-Qur’an dan As-sunnah, saat ini terus berusaha mengembangkan diri agar mampu menjadi lembaga pendidikan yang berpegang teguh diatas Manhaj Salaf.

dan Ma’had Khidmatussunnah juga bekerjasama dengan radio Rodja Lampung / Radio Suara Manbau Sunnah 91.1 Fm


Visi dan misi

Visi Ma`had adalah berusaha untuk memahami dan mempelajari dien islam ini secara benar menurut apa yang telah diajarkan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam sesuai dengan pemahaman para pendahulu yang shaleh.

Misi Ma`had adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada umat islam agar bisa memahami ajaran islam dengan benar menurut pemahaman salafus shaleh terhindar dari pemahaman yang keliru.

Latar Belakang

Ma`had khidmatussunnah didirikan untuk ikut berperan dalam kegiatan tashfiyah dan tarbiyah.  Berusaha untuk membenahi kondisi ummat islam supaya lebih dekat kepada petunjuk Allah dan rasulnya Shallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salaful ummah.

Pembenahan kondisi ummat sangat erat hubungannya dengan kegiatan pendidikan ( ta`lim ) baik pendidikan formal maupun non formal.  Oleh karena itu, Ma`had khidmatussunnah diantara salh satu kegiatannya adalah mengusahakan kegiatan pendidikan madrasah ( sekolah ) di ma`had tersebut.


Jenjang Pendidikan Yang Mampu Kami Adakan Adalah:

1. ( RA ) Taman kanak-kanak Raudhatul Athfal ” Permata Sunnah ” tahfizhul qur`an.

2. TAUD SAQU ( Sahabat Qur’an ) Permata Sunnah

3. ( SU ) Salafiyah Ula Tahfizhul qur`an ( putra dan putri ) setingkat SD non asrama ( BER IJAZAH NEGARA )

4. ( SW ) Salafiyah wustho ( setingkat SLTP ) tahfizhul qur`an ( putra dan putri ) – ( BER IJAZAH NEGARA )

5. Paket C ( Setara dengan SMA ) tahfizhul qur`an – ( BER IJAZAH NEGARA )

6. ( ID ) I`dad Du`at ( putra ) pengkaderan calon da`i tahfizhul qur`an

7. Program Tahfizhul Qur`an Intensif ( Program khusus untuk  mencetak para penghafal al-qur`an yang bermanhaj salaf dan beraqidah lurus)

Materi pendidikan: Tahfizh alqur`an, Ilmu tajwid dan qira`ah, ulumul qur`an (  gharibul qiro`ah, musykilul qiro`ah, fadho`ilul qiro`ah), tauhid, Nahwu, shorf, fiqh, imla`.

Persyaratan

————————————————–

Persyaratan Santri Asrama

 1. Memiliki semangat dalam menuntut Ilmu.
 2. Lulus Tes.
 3. Siap Mandiri dan Tinggal di asrama
 4. Diantar Orang Tua / Wali Santri ( Ketika mendaftar )
 5. Bagi santri putri harus diantar mahromnya.
 6. Siap mentaati semua peraturan yang telah di tetapkan oleh Ma`had
 7. Berakhlak mulia.
 8. Menyerahkan Foto Terbaru ukuran 3 X 4 = 3 lembar.
 9. Menyerahkan foto copy ijazah terakhir ( SKHU ) bagi calon santri Asrama
 10. Menyerahkan Foto copy Kartu Keluarga ( KK ) dan KTP / SIM (bagi santri yang memiliki
 11. Menyerahkan Surat Kesehatan dari Dokter / Rumah Sakit / Puskesmas.
 12. Menyerakan surat Kelakuan baik dari kepolisian.
 13. Untuk yang pindahan wajib Menyerahkan surat pindah dan tidak Memiliki Permasalahan serta wajib Membawa surat kelakuan baik dari ma’had atau sekolah asal.
 14. Bersedia mengabdi di Ma`had Minimal 1 tahun [ untuk Program Salafiyah Wustho dan Salafiyah ‘Ulya, Tahfizh Qur’an dan ‘I’Dad Du’ad ]
 15. Membayar SPP di setiap awal bulan

—————————————————–

Persyaratan Santri Non Asrama

 1. Memiliki semangat dalam menuntut Ilmu.
 2. Lulus Tes
 3. Diantar Orang Tua / Wali Santri ( Ketika mendaftar )
 4. Siap mentaati semua peraturan yang telah di tetapkan oleh Ma`had
 5. Berakhlak mulia.
 6. Menyerahkan Foto Terbaru ukuran 3 X 4 = 3 lembar.
 7. Menyerahkan Foto copy Kartu Keluarga ( KK ).
 8. Menyerahkan Surat Kesehatan dari Dokter / Rumah Sakit / Puskesmas.
 9. Untuk yang pindahan wajib Menyerahkan surat pindah dan tidak Memiliki Permasalahan serta wajib Membawa surat kelakuan baik dari ma’had atau sekolah asal
 10. Membayar SPP di setiap awal bulan

————————————————————————

Tenaga  Pengajar

Dibimbing oleh asatidzah

1. LIPIA,

2. STAI Ali bin Abi Tholib ( Surabaya ),

3. Ma`had Minhajussunnah, ( Bogor )

4. Ma’had Ihya As-Sunnah ( Tasik )

5. Ma’had Wadi Al-Mubaroq Bogor.

6. Ma’had Al-fattah ( Sekampung )

7. Ma’had Imam Asy-Syathibi ( Bogor )

dan ma`had-ma`had lain yang bermahaj salaf di indonesia, pengajar umum untuk SU dan SW, serta hafizh dan hafizhoh untuk program tahfizhul qur`an.

Kurikulum Pendidikan

Kurikulum yang di gunakan di Ma’had Khidmatussunnah adalah kurikulum KTSP dan gabungan kurikulum pondokan (Cara Belajar Aktif) bagi santri dan para asatidzah, agar  santri lebih cepat dalam menguasai dan memahami materi pelajaran yang telah di sampaikan, baik pelajaran  diniyah maupun pelajaran umum.

Sarana dan Prasarana

 1.  Kantor
 2.  Gedung Belajar
 3.  Perpustakaan
 4.  Kantin
 5.  Asrama
 6.  Masjid
 7.  Tempat MCK
 8.  Tempat Bermain
 9.  Dapur Umum
 10.  Gedung Serba Guna

——————————————

Link Network kami :

– Website : www.khidmatussunnah.com

– Youtube.com :  Khidmatussunnah TV

– Vidio.com : https://www.vidio.com/@khidmatussunnah.

– Facebook : Pondok Pesantren Khidmatussunnah ( Ikhwan ) – Khidmatussunnah Putri ( Akhwat )

– Twitter : PP KHIDMATUSSUNNAH

– 4Shared :KHIDMATUSSUNNAH

– Blog : Pondok Pesantren Khidmatussunnah

– Google Map : https://www.google.com/maps/place/Pondok+Pesantren+Khidmatussunnah/@-5.0913399,105.3439452,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2e3ed634341832b9:0x2ea963e33ec313b1!8m2!3d-5.0913399!4d105.3461339

– dan lain lain. silahkan cek di Google : Google Khidmatussunnah