Nasihat Untuk Para Pendidik

Wahai saudaraku, para pendidik muslim…

Wahai pendidik para generasi yang melahirkan para tokoh…

Wahai engkau yang dimuliakan Allah dengan diembani tugas sebagaimana tugas para nabi dan rasul. (semoga keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka). Salam sejahtera, rahmat Allah dan berkahNya semoga tercurah pada kalian. Waba’du.

Read More