‘AQIDAH WASITHIYYAH [ Bagian 7 ]

KAJIAN ‘AQIDAH WASITHIYYAH 7

[Penjelasan Sifat Ilmu Bagi Allah Yang Meliputi Segala Sesuatu]

[1]- PEMBAHASAN AYAT PERTAMA

هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

“Dialah Yang Awal, Yang Akhir, Yang Zhahir, dan Yang Bathin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Hadiid: 3)

Nabi -shallallahu ‘alaihi wa- sallam telah menjelaskan sendiri makna nama-nama Allah ini: yaitu “Al- Awwalu”, “Al- Aakhiru”, “Az- Zhaahiru”, “Al- Baathinu” di dalam do’a beliau -shallallahu ‘alaihi wa sallam-:

أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ

“Ya Allah, Engkaulah “Al- Awwalu”: maka tidak ada sebelum-Mu sesuatu apapun, dan Engkaulah “Al- Aakhiru”: maka tidak ada setelah-Mu sesuatu apapun, dan Engkaulah “Az- Zhaahiru”: maka tidak ada di atas-Mu sesuatu apapun, dan Engkaulah “Al- Baathinu”: maka tidak ada selain-Mu sesuatu apa pun.” (HR. Muslim (no. 2713))

Al-Imam Ibnul Qayyim -rahimahullah- menjelaskan tentang 4 (empat) nama ini. Beliau mengatakan bahwa 4 (empat) nama ini maknanya saling berhadapan: 2 (dua) nama menjelaskan sifat Azali dan Abadi bagi Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- dan 2 (dua) nama menunjukkan ketinggian dan kedekatan Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-.

1. “Al- Awwalu” = menunjukkan sifat keawalan bagi Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- yang mendahului keawalan segala sesuatu selain Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-.

2. “Al- Aakhiru” = mengandung sifat keakhiran bagi Allah -Subhaanahu wa Ta’aalaa- yang tetap (kekal) setelah keakhiran segala sesuatu.

Maka sifat “Awwaliyyah” (keawalan) bagi Allah; yaitu: Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- mendahului segala sesuatu.

Sifat “Aakhiriyyah” (keakhiran) bagi Allah; yaitu: Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- kekal setelah segala sesuatu.

Awal dan akhir, ini berkaitan dengan sifat Azali dan Abadi bagi Allah -Subhaanahu wa Ta’aalaa-.

3. “Az- Zhaahiru” = mengandung makna “Az- Zhuhuuru” yang maknanya “Al-‘Uluwwu” yaitu tinggi.

4. “Al- Baathinu” = menunjukkan bahwa Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- dekat terhadap segala sesuatu.

Inilah 4 (empat) nama Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-.

[Lihat: “At-Tanbiihaat As-Saniyyah ‘Alal ‘Aqiidah Al-Waasithiyyah” (hlm. 54), karya Syaikh ‘Abdul ‘Aziz An-Nashir Ar-Rasyid -rahimahullaah-]

– Kemudian di akhir ayat disebutkan:

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Maka ini sebagai penyempurna dari 4 (empat) nama dan 4 (sifat) sebelumnya.

Kata بِكُلِّ شَيْءٍ = segala sesuatu.

Maka ini umum maknanya; yakni: mencakup segala sesuatu.

Sebagaimana dikatakan oleh para ulama: Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu: apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan sesuatu yang tidak terjadi: kalau terjadi; maka bagaimana terjadinya. Seperti contohnya firman Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-:

…وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ…

“… Seandainya mereka dikembalikan ke dunia; tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya…” (QS. Al-An’aam:28)

Yakni: orang kafir itu tidak akan dikembalikan ke dunia, akan tetapi Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- mengetahui: kalaupun mereka dikembalikan; maka percuma: yakni mereka akan kembali lagi kepada perbuatan mereka dahulu yang mereka dilarang darinya.

Buah yang bisa diambil dari beriman bahwa Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- mengetahui segala sesuatu yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al- Utsaimin -rahimahullaah-:

“Buah yang dihasilkan dari beriman bahwa Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- mengetahui segala sesuatu yaitu: (1)merasa diawasi Allah -‘Azza Wa Jalla- (2)dan takut kepada-Nya.”

[“Syarh Al-‘Aqiidah Al-Waasithiyyah” (I/184), karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin -rahimahullaah-]

Maka dalam ayat ini terdapat 5 (lima) sifat, yang di antaranya adalah: sifat ilmu bagi Allah yang mencakup segala sesuatu, dan inilah yang kita bahas.

[2]- PEMBAHASAN AYAT KEDUA

…إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“…Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.” (QS. Luqman: 34)

Dalam ayat ini terdapat 3 (tiga) Nama dan 3 (tiga) Sifat Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-:

(1)- Nama Allah: “Al- ‘Aliimu” (Yang Maha Mengetahui), dan nama ini mengandung sifat “Al-‘Ilmu” bagi Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-.

(2)- “Al- Khabiiru”; nama ini mengandung sifat “Al-Khibrah” (ilmu yang lebih khusus). Syaikh Muhammad bin Shalih Al- ‘Utsaimin -rahimahullaah- menjelaskan:

“Jadi ini (“Al-Khibrah”) adalah sifat yang lebih khusus (yang disebutkan) setelah sifat yang umum (“Al-‘Ilmu”).”

[“Syarh Al-‘Aqiidah Al-Waasithiyyah” (I/190), karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin -rahimahullaah-]

Jadi, 2 (dua) nama: “Al-‘Aliimu” dan “Al-Khabiiru”, keduanya menunjukkan: ilmu, akan tetapi “Al- Khabiir” lebih khusus lagi; karena “Al-Khabiir” yakni: ilmu-Nya meliputi hal-hal yang tidak tampak dan samar, sebagaimana meliputi juga terhadap hal-hal yang tampak.

[Lihat: “At-Tanbiihaat As-Saniyyah ‘Alal ‘Aqiidah Al-Waasithiyyah” (hlm. 58), karya Syaikh ‘Abdul ‘Aziz An-Nashir Ar-Rasyid -rahimahullaah-]

Sehingga dengan beriman terhadap sifat ini; maka akan menambah rasa takut kepada Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-; baik ketika terlihat di keramaian maupun ketika sendirian, karena Allah mengetahui segala sesuatu; baik yang lahir (tampak), maupun yang bathin (tidak nampak) oleh manusia.

(3)- Nama “Allaah” yang mengandung sifat “Al-Uluuhiyyah” (hak untuk diibadahi).

[3]- PEMBAHASAN AYAT KETIGA

…يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأرْضِ وَمَا يَـخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا…

“…Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana…” (QS. Al-Hadid: 4)

Maka lafazh مَا pada ayat ini: maknanya umum.

Yakni:

(1)- Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- mengetahui segala sesuatu yang masuk ke bumi; seperti: air hujan, biji-bijian yang ditanam, manusia yang dikuburkan, binatang yang ada di dalam bumi, dan segala macam yang masuk ke dalam bumi.

(2)- Dan Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- juga mengetahui segala sesuatu yang keluar dari bumi; seperti: air, tumbuh-tumbuhan, tanaman dan lainnya.

(3)- Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- juga mengetahui segala sesuatu yang turun dari langit; seperti: air hujan yang turun, wahyu, ataupun Malaikat yang turun dengan membawa perintah Allah.

(4)- Dan Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- juga mengetahui segala sesuatu yang naik ke langit; seperti: amal shalih, Malaikat yang naik, ruh seseorang yang dicabut kemudian diangkat ke langit, dan do’a yang naik ke atas.

[Lihat: “Taisiirul Kariimir Rahmaan” (hlm. 837-838- cet. Mu-assasah Ar-Risaalah), karya Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-S’adi -rahimahullaah-]

Maka ayat ini menyebutkan tentang: ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu secara rinci.

[4]- PEMBAHASAN AYAT KEEMPAT

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمَاتِ الأرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُبِيْنٍ

“Dan “Mafaatihul Ghaib” (kunci-kunci semua yang ghaib) ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya, tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering; yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (QS. Al-An’aam: 59)

Maka di sini Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- menjelaskan tentang ilmu-Nya yang mencakup segala sesuatu:

– “Mafaatihul Ghaib” (kunci-kunci semua yang ghaib) adalah: seperti yang ditafsirkan Nabi -shallallaahu ‘alaihi wa sallam- ada 5 (lima), yaitu Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- sebutkan di dalam Al-Qur’an:

إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي اْلأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَـمُوْتُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

“Sesungguhnya hanya di sisi Allah: ilmu tentang Hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.” (QS. Luqman: 34)

Jadi, “Mafaatihul Ghaib” (kunci-kunci semua yang ghaib) adalah:

1. Ilmu Allah terhadap Hari Kiamat.

2. Ilmu Allah terhadap turunnya “Al-Ghaitsu” (hujan).

Maka disini tidak menggunakan kata “Al-Mathar” (hujan) akan tetapi menggunakan “Al-Ghaitsu”.

Makna “Al-Ghaitsu” adalah: hujan yang dapat menghilangkan kesusahan, kekeringan, paceklik, atau yang semisalnya.

Adapun “Al-Matharu” adalah: hujan yang terkadang tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan.

Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam- dalam sabdanya:

لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُـمْطَرُوا، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُـمْطَرُوا وَتُـمْطَرُوا، وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا

“Paceklik itu bukanlah kalian tidak diberi hujan. Akan tetapi paceklik itu terkadang terjadi: kalian diberi hujan dan kalian diberi hujan; akan tetapi tanah tidak menumbuhkan apapun.” (HR. Muslim, no. 2904)

Jadi terkadang ada hujan akan tetapi tidak menjadi “Al- Ghaitsu”, sehingga hanya Allah yang mengetahui turunnya “Al- Ghaitsu” (hujan yang dapat menghilangkan kesusahan).

3. Ilmu Allah terhadap apa yang ada di dalam rahim.

Yakni: tidak ada yang mengetahui segala sesuatu apa yang ada di dalam rahim kecuali Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- yang telah menciptakannya.

Kemudian, kalau ada orang yang mengatakan: bukankah sekarang sudah ditemukan alat USG yang bisa mengetahui apakah janin itu laki-laki atau perempuan? Maka jawabannya adalah sebagai berikut:

(1)- Bahwa USG tidak pasti -dan ini sering terjadi-; yakni terkadang tidak terlihat atau terkadang terlihat laki-laki akan tetapi ternyata lahir perempuan atau sebaliknya.

(2)- Bahwa USG tidak mungkin bisa mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang di dalam rahim (janin); berupa: rizqinya, ajalnya, amalnya (amalan kebaikan atau sebaliknya), serta menjadi orang yang bahagia atau sengsara.

Maka jelaslah bahwa hanya Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- yang mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam rahim.

4. Ilmu Allah terhadap apa yang akan terjadi pada hari esok.

Yakni: manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang akan dia lakukan pada hari esok, karena hanya Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- yang mengetahuinya. Manusia hanya bisa berencana, akan tetapi Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- yang menentukan.

5. Ilmu Allah tentang tempat kematian.

Selain “Mafaatihul Ghaib” yang 5 (lima) di atas; dalam ayat ini juga disebutkan bahwa: Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di laut, sampai dedaunan yang berguguran pun Allah mengetahuinya, dan juga biji-bijian di dalam kegelapan bumi pun Allah mengetahuinya, serta tidak ada yang basah dan yang kering kecuali Allah mengetahuinya. Dan semuanya itu telah ada di dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

[5]- PEMBAHASAN AYAT KELIMA

…وَمَا تَـحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلا بِعِلْمِهِ…

“…Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan; melainkan dengan sepengetahuan-Nya…” (QS. Faathir: 11)

Kata أُنْثَى (perempuan) di sini mencakup: perempuan dari kalangan manusia atau betina dari kalangan binatang. Maka Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- mengetahui tentang mereka yang mengandung dan melahirkan.

Maka di sini disebutkan tentang: sifat ilmu bagi Allah.

[6]- PEMBAHASAN AYAT KEENAM

…لِتَعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

“… agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.” (QS. Ath-Thalaq: 12)

Kelengkapan ayat ini adalah:

اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَـمَاوَاتٍ وَمِنَ اْلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ اْلأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

“Allah yang menciptakan tujuh langit dan (penciptaan) bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan, ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.” (QS. Ath-Thalaq: 12)

Allah sebutkan di sini bahwa Dia menciptakan langit dan bumi: agar kalian mengetahui (berilmu) tentang kekuasaan-Nya atas segala sesuatu, dan bahwa ilmu-Nya yang meliputi segala sesuatu; yakni: mengetahui Allah dengan sifat-sifat-Nya. Itulah tujuan diciptakannya langit dan bumi.

Dan dalam ayat lain Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْـجِنَّ وَاْلإنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzaariyaat: 56)

Sehingga kalau digabungkan kedua ayat tersebut (QS. Ath-Thalaq: 12 & QS. Adz-Dzaariyaat: 56), maka kandungannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al- Jauziyah -rahimahullah-:

“Maka 2 (dua) ayat ini mengandung faedah bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, tujuannya adalah: (1)agar dikenal dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya, dan (2) agar diibadahi.”

[Lihat: “Al-‘Ilmu, Fadhluhu Wa Syarafuhu” (hlm. 69)]

Maka itulah tujuan diciptakannya langit dan bumi serta jin dan manusia.

-Ustadz Ahmad Hendrix-

‘AQIDAH WASITHIYYAH [ Bagian 6 ]

KAJIAN ‘AQIDAH WASITHIYYAH 6

Kemudian di sini disebutkan firman Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-:

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ…

“Dan bertawakkallah kepada Allah Yang Hidup, Yang tidak mati…” (QS. Al-Furqaan: 58)

[41]- Dalam sebagian naskah ayat ini diletakkan setelah ayat:

هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Batin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Hadiid: 3)

Akan tetapi kita mengikuti matan ini yang diambil dari kitab “Majmuu’ Fataawaa” Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah -rahimahullaahu-.

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ …

“Dan bertawakkallah kepada Allah Yang Hidup (Kekal), Yang tidak mati. . .” (QS. Al-Furqaan: 58)

[42]- Maka di sini -sebagaimana telah dijelaskan di awal pembahasan ‘Aqidah Wasithiyyah ini- bahwasannya inti dari pembawaan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi -shallallaahu ‘alaihi wa sallam- yang disebutkan penulis adalah untuk menjelaskan bahwasannya ayat-ayat dan hadits-hadits yang tersebut di dalamnya adalah: terkandung nama-nama dan sifat-sifat Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-. Bahkan sebagian Ulama ketika mensyarah/menjelaskan kitab ini adalah: tidak memberikan syarah/penjelasan yang panjang lebar ketika melewati bagian penyebutan ayat-ayat dan hadits-hadits Nabi tersebut, karena intinya adalah mengambil faedah: bahwasannya dalam ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut terdapat nama-nama dan sifat-sifat Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-.

Akan tetapi -sebagaimana telah kita jelaskan di awal- metode kita adalah menjelaskan faedah yang terdapat dalam ayat ini, walaupun mungkin terkadang tidak ada kaitannya dengan penyebutan nama dan sifat Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- (keluar dari pembahasan) atau mungkin ada kaitannya akan tetapi tidak langsung.

[43]- Maka pada ayat ini -yang telah dibawakan oleh penulis- nampak sekali bahwasannya dibawakan ayat ini untuk menyebutkan nama Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- yaitu: “Al- Hayyu (Yang Maha Hidup)” dan sifat “Laa Yamuutu (Tidak Mati)”.

[44]- Kemudian juga pada ayat ini dijelaskan tentang tawakkal. Ayat ini berisi perintah dari Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- untuk bertawakal kepada-Nya, Yang Maha Hidup, Yang tidak mengalami kematian -sebagaimana yang yang telah kita jelaskan-.

Makna tawakkal berasal dari kata:

تَوَكَّلَ – يَتَوَكَّلُ – تَوَكُّلاً

Kata (تَوَكُّلاً) = bentuk masdhar-nya.

Kata (تَوَكَّلَ) = bentuk fi’il madhi-nya.

Dan kata (تَوَكَّلْ) = bentuk fi’il amr-nya.

Kata (التَّوَكُّلُ) “At-Tawakkulu” diambil dari:

)وَكَلَ الشَّيْءَ إِلَى غَيْرَهُ(

= memasrahkan sesuatu kepada orang lain.

Jika dikatakan:

( التَّوَكُّلُ عَلَى الْغَيْرِ)

bertawakkal kepada orang lain = pasrah kepadanya. Ini makna secara bahasa.

[45]- Sebagian Ulama memberikan pengertian bertawakkal kepada Allah yaitu: jujur dalam bersandar kepada Allah dalam mendapatkan manfaat dan menolak bahaya disertai dengan rasa percaya kepada-Nya dan dengan melakukan sebab-sebab yang dibenarkan.

– Yaitu engkau benar-benar bersandar kepada Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- dengan penyandaran yang jujur dimana engkau tidak meminta kepada selain Allah, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah, tidak mengharap kepada selain Allah, dan tidak takut kepada selain Allah. Jadi, engkau benar-benar bersandar kepada Allah dalam mendapatkan manfaat dan menolak bahaya, juga disertai rasa percaya kepada Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- dengan tetap melaksanakan sebab-sebab yang Allah izinkan yaitu sebab-sebab yang tidak terlarang.

– Jadi secara lahiriah: anggota badan kita tetap melakukan sebab, dan secara batin/hati kita: keyakinan kita bertawakkal kepada Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-, bersandar kepada-Nya.

Maka barang siapa yang tidak bertawakkal kepada Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-, akan tetapi sebaliknya; justru mengandalkan kekuatan, harta, dan jumlah; maka dia akan dihinakan oleh Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-, tidak akan diberikan pertolongan.

Dan ini pernah terjadi pada para Shahabat ketika mereka ‘ujub (bangga) dengan jumlah yang banyak, padahal biasanya mereka dengan jumlah yang sedikitpun: Allah menangkan. Akan tetapi ketika banyak jumlahnya; justru muncul perkataan yang tidak pantas, yaitu mereka mengatakan bahwasannya mereka tidak akan kalah karena jumlahnya banyak, sehingga Allah tidak tolong mereka dan ini Allah firmankan dalam Al-Qur’an:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ

“Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (mukminin) di banyak medan perang, dan (ingatlah) perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi (jumlah yang banyak itu) sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.” (QS. At-Taubah: 25)

Inilah keadaan orang yang tidak bertawakkal kepada Allah, walaupun sudah terwujud sebab untuk kemenangan, keberhasilan; akan tetapi tanpa tawakkal: maka tidak akan Allah tolong. Begitu pula sebaliknya; orang yang bertawakkal kepada Allah akan tetapi tidak melakukan sebab yang diizinkan: maka ini juga tidak jujur tawakkalnya, bahkan kurang akalnya selain kurang Agamanya, karena ini celaan yang jelas terhadap hikmah Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-.

[46]- Jadi sebagaimana dijelaskan oleh Al- Imam Ibnu Katsir -rahimahullaahu– (dalam Tafsirnya):

فَالسَّعْيُ فِيْ السَّبَبِ لاَ يُنَافِيْ التَّوَكُّلِ

“Seorang melakukan usaha dalam menjalankan sebab, itu tidak bertentangan dengan tawakkal.”

Rasulullah -shallallaahu ‘alaihi wa sallam- pernah bersabda:

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ حِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا

“Kalaulah seandainya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal kepada-Nya; niscaya Allah akan memberikan rizqi kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizqi kepada burung. Burung pergi di pagi hari dalam keadaan perut lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang.”

Maka di sini Rasulullah -shallallaahu ‘alaihi wa sallam- mengatakan kepada kita (kaum Muslimin) agar benar-benar bertawakkal kepada Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-, niscaya Allah akan memberikan rizqi. Namun bukan berarti tawakkal itu tidak berusaha, karena di sini disebutkan bahwa Allah memberikan rizqi kepada burung sedangkan burung tidak diam saja di sangkarnya; akan tetapi pergi berusaha mencari makanan, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang.

Kemudian juga Imam Ibnu Katsir -setelah membawakan hadits yang diriwayatkan oleh Imam At- Tirmidzi, An-Nasa-i, dan Ibnu Majah di atas-; beliau berkata:

فَأَثْبَتَ لَهَا رَوَاحًا وَغُدُوًّا لِطَلَبِ الرِّزْقِ مَعَ تَوَكُّلِهَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Nabi telah tetapkan burung ini pulang dan pergiuntuk mencari rizqi disertai tawakkalnya kepada Allah -‘Azza Wa Jalla-.”

Jadi tetap ada usaha.

Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali -rahimahullaahu– membawakan hadits dari Imam At- Tirmidzi, dari Anas, ketika ada seseorang berkata: “Wahai Rasulullah! Apakah saya mengikat binatang tunggangan saya ini kemudian saya bertawakkal kepada Allah? Atau saya biarkan saja (tidak di ikat) kemudian saya bertawakkal? Kemudian Nabi jawab: “Ikatlah dulu! Baru bertawakkal.”

Maka inilah Sunnah Nabi -shallallaahu ‘alaihi wa sallam-; yaitu: menjalankan sebab yang diperbolehkan, baru kemudian bertawakkal.

Jadi harus ada 2 (dua) hal tersebut: (1)menjalankan sebab, dan (2)jangan lupa bertawakkal, karena akan sia-sia kalau tidak ada penyandaraan (bertawakkal) kepada Allah. Demikian juga bertawakkal dan jangan lupa menjalankan sebab.

Maka jelas keduanya (bertawakkal dan menjalankan sebab yang diperbolehkan) tidak akan bertentangan.

[47]- Dan juga di sini kita mengetahui bahwasannya tidak mungkin untuk golongan Qadariyyah -jenis yang baru- bisa bertawakkal kepada Allah, karena kita mengetahui bahwa mereka adalah menolak keterkaitan perbuatan hamba dengan takdir Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-.

Kemudian juga nanti ada pembahasan tersendiri dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah -rahimahullahu- tentang golongan Qadariyyah ini (jenis yang baru), mereka menolak bahwa Allah menciptakan perbuatan hamba; dalam artian mereka menganggap apa yang mereka perbuat tidak ada kaitannya dengan takdir Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-.

Maka kalau demikian halnya; mereka berkeyakinan bahwasannya perbuatan mereka, usaha mereka, apa yang mereka lakukan: di luar takdir Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-, apakah kira-kira mungkin mereka itu bertawakkal kepada Allah? Bersandar kepada-Nya dalam mewujudkan keinginan mereka baik urusan dunia maupun akhirat? Maka ini tidak mungkin! Kenapa? Karena mereka tidak berkeyakinan bahwasannya Allah mentakdirkan perbuatan mereka. Inilah jenis Qadariyyah yang baru, karena ada Qadariyyah yang lama yang mengingkari ilmu Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- dan mereka inilah yang dikafirkan oleh para Ulama.

[48]- IBADAH DAN ISTI’ANAH (TAWAKKAL)

[Kaitan antara Isti’aanah (minta pertolongan kepada Allah) dengan Tawakkal (bersandar kepada Allah) adalah seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Maqrizi dalam “Tajriidut Tauhiid Al-Mufiid” (hlm. 77):

“Kalau ada yang bertanya: Apa hakikat Isti’aanah secara amalan?

Jawabannya adalah: (Isti’aanah) itu adalah apa yang terungkapkan dengan (istilah) Tawakkal.”]

Imam Ibnul Qayyim -rahimahullahu- menjelaskan tentang kebaikan dan kebahagian seorang hamba adalah: dalam mewujudkan ibadah dan tawakkalnya kepada Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-; yaitu intinya mewujudkan firman Allah yang kita baca setiap harinya :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.” (QS. Al-Faatihah: 5)

Beribadah kepada Allah dan minta tolong kepada-Nya atas segala urusan, menyandarkan kesuksesan, urusan kita -baik urusan Agama maupun dunia- kepada Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-.

Oleh karena itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir -rahimahullahu- di dalam tafsirnya tentang firman Allah tersebut:

أَيْ لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاكَ، وَلاَ نَتَوَكَّلُ إِلاَّ عَلَيْكَ، وَهَذَا هُوَ كَمَالُ الطَّاعَةِ. وَالدِّيْنُ يَرْجِعُ كُلُّهُ إِلَى هٰذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ، وَهٰذَا كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: الْفَاتِحَةُ سِرُّ الْقُرْآنِ، وَسِرُّهَا هَذِهِ الْكَلِمَةُ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ} فَالأَوَّلُ تَبَرُّؤٌ مِنَ الشِّرْكِ، وَالثَّانِيْ تَبَرُّؤٌ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ وَالتَّفْوِيْضِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Yakni: kami tidak beribadah kecuali hanya kepada-Mu, dan tidak bertawakkal kecuali hanya kepada-Mu, dan ini merupakan kesempurnaan ketaatan. Dan Agama ini semuanya kembali kepada 2 (dua) makna ini (tawakkal dan ibadah), dan ini seperti perkataan sebagian Salaf bahwasannya: Surat Al- Faatihah adalah inti/rahasia dari Al- Qur’an, dan rahasianya terletak pada kalimat ini: “Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.”

Perkataan: إِيَّاكَ نَعْبُدُ = Hanya kepada Engkaulah kami beribadah.

Maka di sini kita berlepas diri dari kesyirikan (mempersekutukan Allah dalam beribadah).

Perkataan: وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ = Dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

Maka di sini kita berlepas diri dari daya dan upaya, kekuatan kita sendiri, kita serahkan semuanya kepada Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-, dan benar-benar pasrah kepada-Nya.

Kemudian kata beliau (Imam Ibnu Katsir) -rahimahullahu-:

وَهَذَا الْمَعْنىَ فِيْ غَيْرِ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ

“Dan makna semacam ini (penggabungan antara ibadah dan tawakkal) disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur’an. Seperti dalam surat Hud:

… فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

“ …Beribadahlah kepada-Nya dan bertawakkal kepada-Nya” (QS. Hud: 123).

[49]- ULUHIYYAH DAN RUBUBIYYAH

Kemudian juga pada ayat ini (pada surat Al- Faatihah) disebutkan oleh Al- Imam Ibnul Qayyim -rahimahullahu- dalam kitabnya “Ighaatsatul Lahfaan”:

وَلِهٰذَا كَانَ صَلاَحُ الْعَبْدِ وَسَعَادَتُهُ بِتَحْقِيْقِ مِعْنىَ قَوْلِهِ : {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ}

“Oleh karena itulah kebaikan hamba dan kebahagiannya terdapat dalam: mewujudkan firman Allah: “Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan”.

Perkataan: إِيَّاكَ نَعْبُدُ = Hanya kepada Engkaulah kami beribadah.

Ini adalah makna Uluuhiyyah (Hak Allah unuk diibadahi). karena hanya Allah yang diibadahi , dicintai dengan pengagungan, ketundukan hati, takut, harap itulah makna:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ

= beribadah hanya kepada Allah, karena Dialah yang mempunyai Uluuhiyyah (hak untuk diibadahi)

Perkataan: وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ = Dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

Ini makna Rubuubiyyah Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-. Karena Ar-Raab yang memberikan pertolongan kepada hamba-Nya, memberikannya petunjuk pada mashlahat-mashlahat yang dibutuhkan hamba. Maka وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ = makna Rubuubiyyah Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-.

Jadi di dalam kalimat إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan); di dalamnya terdapat makna Uluuhiyyah dan Rubuubiyyah.

[48]- EMPAT GOLONGAN MANUSIA DALAM IBADAH DAN ISTI’ANAH

Manusia dalam masalah ibadah dan isti’aanah (minta pertolongan) kepada Allah terbagi menjadi beberapa kelompok:

1- Kelompok yang paling sempurna yaitu orang yang benar-benar beribadah kepada Allah dan minta pertolongan kepada-Nya (bertawakkal kepada-Nya).

Minta pertolongan kepada Allah terutama dalam masalah ibadah dan dalam hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-, seperti yang Nabi -shallallaahu ‘alaihi wa sallam- ajarkan kepada Mu’adz bin Jabal –Radhiyallahu ‘anhu-:

اللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

“Ya Allah, Berilah pertolongan kepadaku untuk senantiasa bisa berdzikir kepada-Mu (mengingat-Mu), bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan baik.”

Intinya do’a yang paling baik adalah: minta pertolongan dalam hal-hal yang membuat Allah ridha, minta pertolongan dalam urusan Agama. Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- telah isyaratkan tentang hal ini dalam firman-Nya:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنَا آتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِيْ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Wahai Rabb kami! Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari adzab Neraka.” (QS. Al-Baqaarah: 201)

Maka pada ayat ini menunjukkan boleh dan bukan termasuk hal tercela: seseorang meminta kepada Allah ntang urusan keduniaan, akan tetapi jangan lupa meminta dalam urusan akhirat. Karena telah ada dalam hadits Qudsi -sebagaimana telah kita bahas dalam Hadits Arba’in-:

… يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ أُطْعِمْكُمْ …

“…Wahai hambaku! Setiap dari kalian adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makanan kepada-Ku; niscaya aku beri kalian makan…”

Maka di sini Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk minta makan kepada-Nya. Jadi boleh dan tidak tercela: meminta urusan keduniaan, akan tetapi kemudian tidak lupa urusan akhirat.

2- Orang yang Isti’aanah (minta pertolongan) kepada Allah akan tetapi tidak beribadah.

Mereka minta pertolongan kepada Allah dalam urusan keduniaan, dalam melampiaskan syahwatnya, dan seterusnya sehingga lupa akan akhirat. Allah isyaratkan tentang kelompok ini di dalam firman-Nya:

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ

“… Maka di antara manusia ada orang berdoa: “Wahai Rabb kami! Berilah kami (kebaikan) di dunia.” dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun.” (QS. Al-Baqaarah: 200)

3- Orang yang beribadah akan tetapi dia tidak Isti’aanah (minta pertolongan) kepada Allah.

Mereka benar dalam beribadah; seperti: mempunyai wirid khusus dan seterusnya, akan tetapi tidak minta pertolongan kepada Allah, maka ini berbahaya; karena dikhawatirkan akan ada rasa ‘ujub (berbangga); merasa ibadahnya adalah atas usahanya sendiri, bukan karena petunjuk/karunia dari Allah. Padahal orang bisa masuk Surga itu dengan karunia Allah, seperti yang Nabi -shallallaahu ‘alaihi wa sallam- sabdakan:

((لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْـجَنَّةَ بِعَمَلِهِ)) قَــالُــوْا: وَلَا أَنْــتَ يَــا رَسُــوْلَ اللهِ؟ قَــالَ: ((وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَــتَـغَمَّدَنِـيَ اللهُ بِـرَحْـمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ))

“Tidak ada seorang pun diantara kalian yang masuk Surga sebagai ganti atas amalannya.” Para shahabat bertanya: Anda juga tidak wahai Rasulullah? Beliau bersabda: “Tidak juga saya, kecuali jika Allah meliputiku dengan rahmat dan karunia dari-Nya.”

Oleh karena itulah ketika orang masuk Surga; maka mereka memuji Allah, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur’an:

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُوْدُوْا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni Surga; mereka kekal di dalamnya. Dan Kami cabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke (Surga) ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya rasul-rasul Raab kami telah datang membawa kebenaran.” Diserukan kepada mereka: “Itulah surga yang diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan.”.” (QS. Al-A’raaf: 42-43)

Dan dalam ayat ini menjelaskan bahwa seseorang masuk Surga dengan sebab amalnya akan tetapi bukan sebagai ganti (Surga), sedang yang Nabi sabdakan di atas -yang tidak bisa itu- adalah: sebagai ganti.

Jadi amal seorang hamba itu bukan sebagai ganti surga Allah, karena orang bisa beramal; maka itu adalah nikmat (petunjuk) dari Allah, belum lagi nikmat-nikmat lain yang banyak sekali (yang tidak bisa dihitung), yang kalaulah amalan hamba ditukar sebagai rasa syukur dari nikmat-nikmat tersebut; niscaya tidak akan bisa untuk menggantikannya -sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim- (di akhir “Risaalah” beliau).

Jadi sekali lagi, amal seorang hamba tidak akan mampu mengganti nikmat-nikmat Allah yang banyak sekali (yang tidak bisa dihitung). Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- berfirman:

… وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوْهَا …

“… Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya…” (QS. Ibrahim: 34)

Maka kesimpulannya orang yang beribadah tanpa Isti’aanah (minta pertolangan) kepada Allah ini berbahaya, karena akan timbul rasa ujub (berbangga) dengan amal shalihnya, merasa sudah beramal shalih karena usahanya sendiri; bukan pertolongan dari Allah.

4- Kelompok yang terburuk yaitu orang yang tidak beribadah dan tidak Isti’aanah (minta pertolongan) kepada Allah.

[49]- Masuk pembahasan yang berkaitan dengan ayat ini adalah penyebutan Nama dan Sifat Allah:

(1)- Al- Hayyu (Yang Maha Hidup).

Di sini kita diperintahkan untuk bertawakkal kepada Al- Hayyu (Allah Yang Maha Hidup).

Makna Al- Hayyu (Yang Maha Hidup) = Nama Allah yang mengandung semua sifat yang sempurna dalam kehidupan -sebagaimana telah kita jelaskan-.

Kemudian kaitannya dengan tawakkal adalah: hanya Allah lah yang pantas untuk kita bersandar kepada-Nya karena Dia memiliki hidup yang sempurna yang tidak tertimpa kematian.

(2)- Al- Hayaah (sifat hidup)

Di dalam ayat ini juga terdapat penetapan sifat Al- Hayaah (hidup) yang terkandung di dalam nama Allah Al- Hayyu (Yang Maha Hidup).

(3)- Penafian sifat kematian bagi Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-.

Dan juga di dalam ayat ini terdapat penafiaan sifat kematian bagi Allah. Dan telah kita jelaskan; kalau ada sifat penafian; yaitu: karena kandungan kesempurnaan lawannya. Maka penafian sifat kematiaan bagi Allah = mengandung kesempurnaan sifat hidup bagi Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-.

Jadi di sini ada 2 (dua) sifat dan 1 (satu) nama.

-ditranskrip oleh: Al-Akh Alda, dan diedit kembali oleh pemateri: Ustadz Ahmad Hendrix-

Download Audionya :

https://drive.google.com/file/d/0B3FT6ui1GzNVOEdDaEpuOHd5MUE/view

‘AQIDAH WASHITIYYAH [ Bagian 5 ]

KAJIAN ‘AQIDAH WASHITIYYAH 5

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah -rahimahullaah- berkata:

وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِـيْ أَعْظَمِ آيَــةٍ فِـيْ كِـتَابِهِ حَيْثُ يَقُوْلُ: {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} وَلِـهٰذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَـةَ فِـيْ لَـيْلَةٍ؛ لَـمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُـهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ.

Dan (termasuk dalam hal ini adalah:) apa yang Allah sifatkan tentang diri-Nya dalam ayat yang paling agung; yaitu firman Allah Ta’aalaa: “Allah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Dia, Yang Maha Hidup, Yang terus-menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi Syafa’at di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya; melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar.” (QS. Al-Baqarah: 255) Oleh karena itulah: barangsiapa yang membaca ayat ini pada suatu malam; maka akan ada penjaga dari Allah, dan setan tidak akan mendekatinya sampai Shubuh.

[40]- TAFSIR AYAT KURSI (banyak diambil dari Syarah ‘Aqidah Wasithiyyah karya Syaikh Al-‘Utsaimin -rahimahullaah-)

Ayat ini dikenal dengan ayat kursi karena di dalamnya disebutkan kursi Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-. Dan ayat ini merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Qur’an karena Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- pernah bertanya kepada Ubay bin Ka’ab -radhiyallaahu’anhu-: “Wahai Abu Mundzir (Ubay bin Ka’ab)! Ayat apa di dalam Al-Qur’an yang engkau hafal yang paling agung? Ubay menjawab: اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (ayat kursi), maka beliau -shallallahu ‘alaihi Wasallam- bersabda: “Hendaknya ilmu itu membuatmu senang wahai Abu Mundzir.” [HR. Muslim]

Maka beliau telah men-taqriir (menetapkan/menyetujui) bahwa ayat kursi ini merupakan ayat yang paling agung.

– Makna:

اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ

“Allah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Dia”

Maka di sini Allah mengabarkan tentang ke-esa-an-Nya dalam Uluhiyyah (hak untuk diibadahi).

Dan di dalamnya terdapat An-Nafyu dan Al-Itsbaat; yakni di dalamnya terkandung 2 (dua) rukun:

1. An-Nafyu (Peniadaan), yaitu meniadakan/mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah.

2. Al-Itsbaat (Penetapan), yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja.

(Sebagaimana telah kita jelaskan)

Jadi harus ada pengingkaran terhadap sesembahan selain Allah kemudian penetapan ibadah hanya kepada Allah saja.

– Makna:

الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

“Yang Maha Hidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya)”

Ini adalah 2 nama yang Allah sebutkan.

Maka (الْحَيُّ) “Al-Hayyu” (Yang Maha Hidup); yaitu: Dzat yang memiliki kehidupan yang sempurna, yang tentunya di dalam nama ini terkandung segala sifat yang sempurna, kehidupan Allah tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak akan menimpanya hilang/lenyap, serta tidak ada kekurangan sama sekali, karena itu hidup yang sempurna, berbeda dengan makhluk-Nya yang sebelumnya tidak ada.

Kata “Al-Hayyu” digunakan juga untuk selain Allah; yakni untuk makhluk-Nya, sebagaimana Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- berfirman:

… يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ …

“… Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup… ” (QS. Al-An’am: 95)

Jadi “Al-Hayyu” selain digunakan untuk Allah juga digunakan untuk makhluk-Nya, akan tetapi keduanya berbeda; maksudnya yaitu: sama nama akan tetapi berbeda dzat dan sifatnya.

(الْقَيُّوْمُ) “Al-Qayyuum” (Yang terus menerus mengurus makhluk-Nya); yaitu: Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk-Nya akan tetapi Allah-lah yang mengurusi makhluk-Nya. Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- berfirman:

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ…

“Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang lain)?… “ (QS. Ar-Ra’d: 33)

Maka di sini Allah menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya; yakni: Allah mengurusi makhluk-Nya.

– Makna:

لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ

“Tidak mengantuk dan tidak tidur”

Di sini terdapat penafian sifat yang kurang atau aib bagi Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa-; yaitu: rasa kantuk dan tidur. Kemudian -sebagaimana telah kita jelaskan- ketika ada penafian sifat yang kurang atau aib bagi Allah; maka maksudnya adalah untuk menetapkan lawannya. Sehingga ketika dinafikan sifat mengantuk dan tidur; maka maksudnya: untuk menetapkan kesempurnaan hidup bagi Allah dan kesempurnaan kepengurusan Allah terhadap diri-Nya dan selain-Nya. Karena di antara kesempurnaan Allah adalah: tidak butuh kepada tidur; karena Allah senantiasa mengurus makhluk-Nya.

Jika ada yang berkata: “Bukankah sifat tidur itu sempurna bagi makhluk? Karena jika seseorang tidak bisa tidur; maka itu adalah penyakit (sifat kurang). Kemudian mengapa hal itu dikatakan sifat sempurna bagi Allah -Ta’aalaa-?”

Maka jawabannya adalah: tidak setiap kesempurnaan yang disandarkan kepada makhluk = itu sempurna bagi Allah. Seperti di sini: sifat tidur; maka sifat ini sempurna bagi makhluk akan tetapi bagi Allah -yang senantiasa mengurus makhluk-Nya- maka ini merupakan sifat yang kurang bagi-Nya.

Begitu pula sebaliknya: tidak setiap sifat yang sempurna bagi Allah = itu sempurna bagi makhluk. Seperti sifat sombong, dimana sifat ini merupakan sifat sempurna bagi Allah; akan tetapi (sifat ini) sifat kurang bagi makhluk bahkan terlarang.

– Makna:

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ

“Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi”

Ini menunjukkan tentang kepemilikan Allah terhadap semua yang ada di langit: malaikat dan yang lainnya, dan juga semua yang ada di bumi: makhluk yang ada di dalamnya.

– Makna:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

“Tidak ada yang dapat memberi Syafa’at di sisi-Nya tanpa izin-Nya”

Makna Syafa’at:

– Secara bahasa adalah: menggenapkan.

– Secara istilah adalah: menjadi perantara bagi orang lain untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Seperti Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam- memberikan Syafa’at kepada ahlul mauqif untuk segera diputuskan urusan mereka, dan yang lainnya.

Syafa’at yang diterima di sisi Allah yang memenuhi 3 (tiga) syarat:

1. Izin Allah -Ta’aalaa- bagi orang yang akan memberi Syafa’at.

Maka ini menunjukkan tentang kesempurnaan Rububiyyah Allah dan kekuasaan-Nya, sehingga Syafa’at itu semuanya milik Allah -Ta’aalaa-. Maka kita tidak bisa bertawakal kepada makhluk sehingga wajib bagi kita bertawakal kepada Allah saja.

2. Keridhaan Allah kepada orang yang akan diberi Syafa’at.

Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- berfirman:

… وَلاَ يَشْفَعُوْنَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى …

“…Dan mereka tidak memberi Syafa’at melainkan kepada orang yang diridhai oleh Allah…” (QS. Ql-Anbiyaa : 28)

Sehingga ketika seseorang mengharapkan Syafa’at dari orang yang akan memberi Syafa’at; maka dia tidak bisa mencari Syafa’at tersebut dengan melakukan kesyirikan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman Nabi -shallallahu ‘alaihi wasallam-: mereka mengharapkan Syafa’at dengan beribadah kepada selain Allah. Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- berfirman:

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ …

“Dan mereka menyembah selain Allah; apa yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula member manfaat, dan mereka berkata: “Mereka itu adalah pemberi Syafa’at kami di hadapan Allah.”…’” (QS. Yunus : 18)

3. Allah hanya ridha (memberikan Syafa’at) kepada orang-orang yang bertauhid.

Sebagaimana sabda Nabi -shallallahu ‘alaihi wasallam- ketika beliau ditanya siapa manusia yang paling bahagia mendapatkan Syafa’atmu? Maka beliau bersabda: “Orang yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallahu (tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah) dengan ikhlas dari hatinya.” [HR. Al-Bukhari]

– Makna:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

“Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka apa yang di belakang mereka”

Yakni: Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu; baik yang berkaitan tentang diri-Nya dan perbuatan-Nya maupun tentang perbuatan makhluk-Nya. Adapun makhluk; maka mengetahui dari ilmu Allah: hanya apa yang Allah kehendaki saja.

– Sehinngga selanjutnya Allah firmankan:

وَلا يُحِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ

“Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki”

Jadi mereka tidak mengetahui tentang ilmu Allah -termasuk tentang dzat Allah, tentang sifat-sifat-Nya-: kecuali hanya sedikit dari apa yang Allah ajarkan kepada makhluk-Nya.

Allah -Subhaanahu wa Ta’aalaa- berfirman:

… وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيْلاً

“Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.” (QS. Al-Israa: 85)

– Makna:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ

“Kursi-Nya meliputi langit dan bumi”

Kursi Allah lebih besar dari langit dan bumi. Kursi adalah tempat kedua kaki Allah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu ‘Abbas -radhiyallaahu’anhu- dan Kursi berbeda dengan ‘Arsy.

Maka dalam kebesaran kursi -yang lebih besar dari langit dan bumi, serta ‘Arsy yang lebih besar dari kursi-; maka ini menunjukkan keagungan Allah -Subhaanahu Wa Ta’aalaa- sebagai penciptanya.

– Makna:

وَلاَ يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا

“Dan Dia tidak merasa berat dalam memelihara keduanya”

Maka ini merupakan penafian rasa berat dari Allah untuk menjaga langit dan bumi yang menujukkan kesempurnaan kekuatan Allah, ilmu-Nya, bahkan disebutkan oleh Syaikh Al-‘Utsaimin -rahimahullah-: juga menunjukkan kasih sayang Allah -yang telah memelihara langit dan bumi-.

– Makna:

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

“Dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar”

Ini adalah 2 (dua) nama Allah -Subhaanahu wa Ta’aalaa-.

Nama Allah: (الْعَلِيُّ) “Al-‘Aliyyu” (Yang Maha Tinggi); di dalamnya terkandung sifat “Al-‘Uluw” (ketinggian) bagi Allah; baik Dzat-Nya maupun sifat-Nya; yakni: Dzat Allah tinggi di atas makhluk-Nya dan sifat-Nya juga tinggi sebagaimana firman Allah -Taa’aalaa-:

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى … …

“… Dan Allah mempunyai sifat Yang Maha Tinggi … “ (QS. An-Nahl: 60)

Jadi sifat Allah semuanya tinggi dan tidak ada kekurangan sama sekali padanya.

Nama-Nya: (الْعَظِيْمُ) “Al-‘Azhiimu” (Yang Maha Besar); di dalamnya terkandung sifat “Al-‘Azhamah” (keagungan); yakni: Allah memiliki keagungan; yaitu: kekuatan, kesombongan, dan yang semisalnya.

Jadi secara umum: setiap nama yang Allah sebutkan; maka terkandung sifat di dalamnya.

Maka di dalam ayat Kursi ini terdapat 5 nama yang terkandung sifat di dalamnya:

1. “Allahu” = Mengandung sifat Uluhiyyah (yang berhak untuk diibadahi).

2. “Al-Hayyu” = Mengandung sifat Al-Hayaah (hidup yang sempurna).

3. “Al-Qayyuumu” = Mengandung sifat Al-Qayyuumiyyah (Allah mengurusi diri-Nya dan makhluk-Nya).

4. “Al-‘Aliyyu” = Mengandung sifat Al-‘Uluw (ketinggian); baik dzat maupun sifat-Nya.

5. “Al-‘Azhiimu” = Mengandung sifat Al-‘Azhamah (keagungan); yaitu kekuatan, kesombongan, dan yang semisalnya.

Dan juga di dalam ayat ini terkandung sifat yang lainnya baik Tsubuutiyyah (penetapan) maupun Salbiyyah (penolakan sifat yang kurang atau aib) bagi Allah -Ta’aalaa-.

Kemudian untuk sifat Al-‘Uluw” (ketinggian); maka ada kelompok yang menyelisihi Ahlus Sunnah Wal Jama’ah; yaitu: Jahmiyyah dan para pengikutnya.

Yang pertama kali menolak sifat bahkan seluruh sifat –secara umum- adalah Ja’d bin Dirham.

Kemudian pada awalnya Jahmiyyah ketika -menolak sifat Al-‘Uluw” (ketinggian)-: mereka mengatakan bahwa Dzat Allah ada di mana-mana. Kemudian para Ulama membantahnya; baik dengan dalil naqli (Al-Qur’an & As-Sunnah) maupun naqli (akal). Karena mereka pada awalnya adalah tidak berdalil; mereka menggunakan ilmu filsafat, ilmu kalam, dan semisalnya. Akan tetapi kemudian untuk mengecoh orang ‘Awwaam dari kaum muslimin, maka mereka membawakan dalil, seperti:

وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا … …

“… Dan tidak ada pembicaraan yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia (Allah) pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada … “ (QS. Al- Mujaadalah: 7)

Kemudian juga:

… وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ …

“… Dan Dia (Allah) bersama kamu di mana saja kamu berada … “ (QS. Al-Hadid: 4)

Maka dengan dalil tersebut -menurut mereka- = berarti Allah ada di mana-mana bersama makhluknya.

Padahal kata (مَعَ) (bersama) itu tidak mesti maknanya bercampur bersama mereka, sebagaimana Allah -Ta’aalaa- berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS. At-Taubah: 119)

Maka jelas di sini makna “Bersama orang-orang yang benar” = (مَعَ الصَّادِقِيْنَ) bukan berarti bercampur; mengikuti mereka kemana saja, akan tetapi maksudnya adalah :mengikuti sifat-sifat mereka, dan seterusnya.

Demikian juga sabda Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam- yaitu ketika Rasul pulang dari peperangan, kemudian diceritakan kepadanya tentang orang-orang yang tidak ikut berperang karena udzur; sakit atau yang lainnya, maka beliau sebutkan bahwa mereka yang tinggal di Madinah (yang tidak ikut berperang karena udzur), mereka bersama kalian = (مَعَكُمْ), padahal jelas maknanya tidak bercampur bersama mereka.

Dan memang secara akal juga demikian (menunjukkan bathilnya ’Aqidah tersebut); yakni: jika Allah ada di mana-mana; berarti ada di tempat bersih dan juga di tempat kotor (yang mana ini tercela bagi Allah).

Sehingga akhirnya mereka menarik diri dari ‘Aqidah tersebut (Allah ada di mana-mana), dan mereka menggantinya dengan ‘Aqidah: Allah tidak di mana-mana; yakni: Allah tidak di atas atau di bawah, tidak di kanan atau di kiri, tidak di dalam alam atau di luarnya, tidak berpisah dengan alam atau bersambung dengannya, dan yang lainnya, yang kesimpulannya: bahwa Allah tidak ada.

Maka jelas ‘Aqidah ini telah menyelisihi Ijma (kesepakatan) yang menetapkan Allah berada di atas. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan hal ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam ibnu Qayyim Al-Jauziyah -rahimahullah-: Dalil-dalil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah serta perkataan salaf yang menunjukkan tentang ketinggian Allah, maka jika dikumpulkan = mencapai 1000 (seribu) dalil.

Belum lagi tentang ketinggian Allah sudah di fithrahkan oleh Allah kepada manusia, sehingga jika ingin menolak ketinggian Allah maka harus menolak fithrah.

Kemudian penulis berkata:

وَلِـهٰذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَـةَ فِـيْ لَـيْلَةٍ؛ لَـمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُـهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ.

Oleh karena itulah: barangsiapa yang membaca ayat ini pada suatu malam; maka akan ada penjaga dari Allah, dan setan tidak akan mendekatinya sampai Shubuh.

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam-; yaitu: ketika beliau menugaskan Abu Hurairah -radhiyallaahu’anhu- untuk menjaga shadaqah, kemudian setiap syaithan mendatangi beliau dan mengajarkan agar membaca ayat Kursi sehingga akan ada penjaga dari Allah dan tidak akan didekati Syaithan sampai waktu shubuh. Dan hal ini dibenarkan oleh Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- dengan sabda beliau: “Adapun dia (Syaithan) untuk kali ini jujur kepadamu, akan tetapi aslinya dia adalah sangat pendusta”.

Maka diketahui pendusta atau tidaknya yaitu: dari pembenaran Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam-.

Kemudian yang perlu diingat -sebagaimana pernah kita jelaskan-: dalam masalah do’a, ta’awwudz (minta perlindungan) kepada Allah -Ta’aalaa- itu ibarat senjata. Sedangkan senjata itu:

(1)- tergantung orang yang menggunakannya; yakni tangannya harus kokoh,

(2)- dan tergantung juga senjata itu sendiri; yakni harus bagus/tajam,

(3)- serta tidak ada penghalang; yakni yang dipukul tidak terhalangi oleh perisai atau yang lainnya sehingga tidak mempan.

Jadi, kalau 3 (tiga) hal ini terpenuhi; maka akan berhasil (penggunaan senjata tersebut).

Begitu pula dengan do’a; maka harus terkumpul 3 (tiga) hal ini:

(1) Do’anya harus bagus; yakni: sesuai syariat yang telah Nabi ajarkan.

(2)- Harus mengumpulkan antara hati dan lisannya dalam berdo’a; yakni: benar-benar menghayati apa yang diucapkan.

(3)- Kemudian benar-benar tidak ada penghalang, sehingga diijabahi apa yang dia inginkan. Karena ada penghalang-penghalang diijabahinya suatu do’a, yaitu sebagaimana yang Nabi sabdakan:

وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟

“… sedangkan makanannya haram, minumannya haram,pakainnya haram; maka bagaimana do’anya akan dikabulkan?!”

Maka inilah diantara hal-hal yang dapat menghalangi do’a seseorang untuk diijabahi.

————————————————-

-ditranskrip oleh: Al-Akh Alda, dan diedit kembali oleh pemateri: Ahmad Hendrix-

Download  Audionya :

https://drive.google.com/file/d/0B3FT6ui1GzNVRDlFX21UQTRLZE0/view