Tantangan Dakwah

Tantangan Dakwah

Rasulullah -shallallaahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

 

“Sungguh, pada umat sebelum kalian: ada seorang laki-laki yang dibuatkan lubang di tanah untuknya, kemudian dia diletakkan di dalamnya, kemudian didatangkan gergaji lalu diletakkan di atas kepalanya, maka dia pun dibelah menjadi dua, dan (ada yang) disisir dengan sisir besi antara daging dan tulangnya, maka hal itu tidak menghalanginya dari agamanya.

 

Demi Allah! Perkasa (Islam) ini akan sempurna sampai seorang berkendara dari Shan’a sampai ke Hadhramaut tidak ada yang dia takuti kecuali Allah dan serigala (ditakutkan memakan) kambingnya. AKAN TETAPI SUNGGUH, KALIAN TERBURU-BURU.” HR. Al-Bukhari (no. 6943)